Skip to content
Yotel Information
Quy định, quy trình nhân sự

icon picker
Quy định thời gian làm việc

Điều 1. Quy định thời gian làm việc
1. Lịch làm việc
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Sáng thứ Bảy nếu có chương trình đào tạo, workshop yêu cầu bắt buộc tham gia hoặc công việc chưa hoàn thành thì cần hoàn thành.
Nghỉ chiều Thứ 7, Chủ Nhật
2. Giờ làm việc
Thời gian bắt đầu làm việc linh hoạt từ 8h15 - 8h45
Đảm bảo làm việc đủ 8h/ngày
Nghỉ trưa: 12h00 - 13h15
Điều 2. Quy định chấm công
1. Nhân viên check in/out tại máy chấm công vân tay khi đến làm việc và khi ra về
2. Đối với trường hợp đi muộn về sớm
Một tháng CBNV được xin phép tối đa 3 lần được đi muộn/về sớm không quá 1.5h/lần.
Từ lần thứ 4 trở lên sẽ bị tính là vi phạm Nội quy công ty và sẽ trừ hết điểm đánh giá mục Đánh giá Thái độ trong Tiêu chí đánh giá KPI.
Quy trình xin đi muộn về sớm:
3. Đối với trường hợp quên chấm công:
Nhân viên khi quên chấm công cần email tới quản lý trực tiếp và bộ phận HCNS để ghi nhận ngày công.
Số lần tối đa được xác nhận là 3 lần, từ lần thứ 4 sẽ không được tính công ngày hôm đó.
Quy trình xác nhận quên chấm công:
Điều 3. Đối tượng áp dụng
Áp dụng với toàn bộ CBNV bao gồm chính thức, thử việc, cộng tác viên
Không áp dụng với cấp Trưởng phòng trở lên
Điều 4. Thời gian áp dụng
Áp dụng từ 01/04/2024
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.