Skip to content
Yotel Information
Quy trình hành chính

icon picker
Quy trình sử dụng xe ô tô

Nội dung quy trình

image.png

Thời gian xử lý

CBNV có đề xuất cần phải đăng ký trước 1 ngày. Nếu đi về từ 2 ngày trở lên phải đăng ký trước 2 ngày.
HCNS sẽ hoàn thiện thủ tục trong vòng 1 ngày khi nhận được yêu cầu từ CBNV

Biểu mẫu

Lưu ý

Tuyệt đối chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi lái xe. Tự chịu mọi trách nhiệm nếu vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Khi điều khiển xe gây tai nạn, CBVN sử dụng xe phải chịu trách nhiệm như sau:
Chi phí sửa chữa, thay thế thiết bị đối với trường hợp hư hỏng không thuộc phạm vi được bảo hiểm
Thiệt hại về tài sản, sức khoẻ, tính mạng của người khác do tai nạn gây ra
Phí cầu đường, phí gửi xe được thanh toán được thanh toán dựa trên cơ sở cuống vé hoặc hoá đơn hợp lệ phù hợp với lịch trình chạy xe.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.