Skip to content
Yotel Information
Quy trình hành chính

icon picker
Quy trình đặt phương tiện di chuyển, khách sạn đi công tác

Nội dung quy trình

image.png

Thời gian xử lý

Thời gian gửi yêu cầu cho HCNS là 01 ngày sau khi nhận được Quyết định công tác (Trừ các trường hợp đột xuất)
HCNS sẽ gửi lại các thông tin về vé máy bay,phòng khách sạn và phương tiện di chuyển cho CBNV có đề trong vòng 24h sau khi nhận được thông tin.

Biểu mẫu

Không áp dụng

Lưu ý

Hạn mức đặt vé máy bay, phòng khách sạn, phương tiện di chuyển theo .
Sau khi hoàn thành chuyến công tác, CBNV gửi lại cuống vé máy bay hoặc vé check-in online cho HCNS để làm các thủ tục thanh toán
Trường hợp CBNV không gửi lại cuống vé hoặc vé check-in online cho HCNS, CBNV phải chịu thuế GTGT trên hóa đơn đặt vé.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.